Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ATBS Odzież do pracy s.c. z siedzibą w Warszawie

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż hurtową wymienionego asortymentu  i sprzedaż detaliczną wybranych produktów przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"]. Asortyment sprowadzany na zamówienie wyłączony jest ze sprzedaży detalicznej (konsumenckiej).

2. Właścicielem Sklepu jest: ATBS Odzież do pracy s.c., ul. Bronisława Czecha 41, 04-555 Warszawa, NIP: 9522133199, tel. 22 1105044, adres email: biuro@odziezdopracy.waw.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. W Sklepie dostępne są dwa rodzaje produktów: produkty dostępne od ręki w sklepie stacjonarnym oraz produkty sprowadzane na zamówienie po dokonaniu przedpłaty.

9. Dla produktów sprowadzanych na zamówienie określa się dla danego zamówienia lub grupy produktów możliwość zwrotu lub wymiany oraz koszty logistyczne po przesłaniu zapytania od klienta niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, najlepiej w ciągu 3 dni od otrzymania.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu. 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze dostępnym od ręki w sklepie stacjonarnym w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze sprowadzanym na zamówienie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy pod warunkiem dostępności produktu od ręki u producenta. Zamówienie przekazywane jest do realizacji po sprawdzeniu dostępności. W przypadku braku dostępności, wydłużonego czasu oczekiwania lub zmiany parametru produktu przesyłana jest kolejna wycena zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Asortyment sprowadzany na zamówienie realizujemy po otrzymaniu wpłaty na podstawie faktury proforma oraz po potwierdzeniu dostępności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym firmy.

4. Termin wysyłki zamówienia podawany jest w dniach roboczych w przybliżeniu dla każdego rozmiaru, koloru lub wariantu produktu. Do terminu realizacji nie wlicza się sobót, niedziel, świąt, ustawowo dni wolnych od pracy, długich weekendów oraz dnia złożenia zamówienia.

5. W uwagach do zamówienia można wpisać preferowany termin dostawy. Jeśli podany termin nie będzie możliwy do zrealizowania, to bezzwłocznie zostanie przesłana informacja.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Dla produktów sprowadzanych lub wytwarzanych na zamówienie nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku możliwości zwrotu produktu sprowadzanego na zamówienie obliczany jest koszt logistyczny zwrotu produktu do producenta. Zapytanie o koszt i możliwość zwrotu lub wymiany należy wysłać niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, najlepiej w ciągu 3 dni od otrzymania dostawy. Koszty logistyczne i warunki zwrotów mogą się różnić zależnie od producenta i kraju wysyłki.

3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży asortymentu niesprowadzanego na zamówienie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę przelewem na podane konto bankowe. Sklep nie przyjmuje zwrotu za pobraniem oraz w przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź złożeniu reklamacji nie zostało przysłane. Zwrot wpłaty następuje po sprawdzeniu stanu towaru oraz zgodności asortymentu i jego wartości ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Warunki zwrotów i reklamacji zostały opisane szczegółowo w zakładce "Reklamacje i zwroty". 

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobną;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie niezbędnych danych w celu dostawy asortymentu i kontaktu z klientem uniemożliwia wysyłkę zamówienia klienta.

3. Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Administrator sklepu nie przekazuje danych innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów ustawowo upoważnionych do żądania przekazania danych.

6. Zasady ochrony danych osobowych są szczegółowo opisane w zakładce "POLITYKA PRYWATNOŚCI".

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl